• Familiebemiddeling

  • Dialooghervatting

  • Gezinsconflicten

  • Familiebemiddeling

Om de manier waarop u communiceert te verbeteren, om conflicten te vermijden of glad te strijken, om u te helpen bij het vinden van oplossingen, probeer de bemiddeling om weer tot vrede en rust te komen.

De bemiddelaar neemt de tijd om te luisteren, om te herformuleren wat er gezegd wordt, zodat de relaties weer kunnen hersteld of levensvatbaarder gemaakt worden.
Hij zorgt ervoor dat er een constructieve dialoog tot stand komt, zodat er openingen kunnen ontstaan die voor alle deelnemers aanvaardbaar zijn.
De bemiddelaar ontkent conflicten niet, maar houdt rekening met de gevoelige aspecten en gevolgen ervan. Hij probeert tijdens de gesprekken een gunstig klimaat te scheppen om de communicatie weer op gang te brengen en de relatie verder te ontwikkelen.
Hij luistert op een welwillende manier naar ieders ervaringen en levensweg, maar kiest geen partij en vooral hij oordeelt niet.
De bemiddelaar is, door de expertise die hij meebrengt, in zekere zin de katalysator die de alchemie van de familie, van de relatie laat herstellen. Door te werken aan de communicatie tussen de deelnemers ondersteunt de mediator het zoeken naar mogelijke oplossingen, zodat iedereen een winnaar in het conflict kan zijn.

Actievelden

Familiebemiddeling

Dialooghervatting

Gezinsconflicten

Overeenkomsten

Het neutrale kader en de volledige vertrouwelijkheid van de bemiddelingsgesprekken maken het mogelijk om feiten en emoties uit te drukken, een nieuwe openheid van geest te creëren en iedereen beter te begrijpen.
Als de deelnemers dat willen, kunnen er bemiddelingsovereenkomsten worden opgesteld die door de familierechtbank kunnen worden gehomologeerd.

Familiebemiddeling is nog steeds grotendeels onbekend bij gezinnen, echtparen of mensen met relatieproblemen. Omdat bemiddeling zeer nuttig is, opent het de mogelijkheid om in een paar sessies uit een crisis te komen of om deze te voorkomen.

Er zijn echter veel situaties waarin een dergelijke interventie nuttig zou zijn. Net zoals het systematischer zou kunnen worden geïntegreerd in het gezinskader.

Er is natuurlijk geen sprake van "therapie", die behoort tot het terrein van de psychologen. Het gaat om het slaan van bruggen tussen mensen die tot bemiddeling kunnen komen om een nieuwe, en hopelijk meer levensvatbare, relatie op te bouwen.

Als erkend familiebemiddelaar heb ik maar al te vaak spanningen kunnen waarnemen, zelfs het verbreken van familiebanden in een groot aantal gezinnen tussen broers en zussen, ouders-grootouders, ouder-kinderen, tieners, paren, gepensioneerden...

In situaties van familieconflicten bijvoorbeeld: rechten op persoonlijke relaties, erfenissen, het levenseinde, samengestelde gezinnen... die soms zo ingewikkeld zijn dat een dialoog met een professionele derde partij de enige oplossing lijkt om de communicatie weer op gang te brengen.

Mijn taak kan bestaan uit een eerste informatiebijeenkomst, individueel en vertrouwelijk, om de behoeften en motieven van alle betrokkenen te begrijpen. Met instemming van alle partijen worden er gezamenlijke bemiddelingsgesprekken georganiseerd.

CONTACT

Roxane Labat

Erkend Familiebemiddelaar

Adresses

Anima Wemmel
www.animawemmel.be

E. Lambrechtslaan, 36
1780 Wemmel
> Google Map

Cabinet - For.Med (Boitsfort)
www.for-med.be

Rue Middelbourg,78
1170 Bruxelles
> Google Map

Media Medica
www.mediamedica.be

© 2020 — Roxane Labat / Médiatrice
Design by Oblique